Welcome to GermanPinschers.com's

German Pinscher Description Banner

German Pinscher bone bar line
Standard of the German Pinscher
in Swedish


Rasinformation


German Pinscher bone bar line

Swedish German Pinscher

Hemland: Tyskland

BAKGRUND/ÄNDAMÅL: Den släthåriga pinschern var känd redan i 1500-talets Tyskland. Den finns avbildad på ett kopparstick av den kände konstnären Lucas Cranach. Den tillhör de äldsta tyska hundraserna och kallades ursprungligen för "släthårig pinscher". Dess utseende har knappast förändrats. Kroppsbyggnaden är mer robust än slank. Den är en intelligent och duktig jägare av råttor och andra smådjur, därav namnet "rattler"; = råtthund. Redan omkring år 1850 skrevs hundböcker med utförliga beskrivningar av "raser"; och i dessa nämner man pinschern. Vid åsynen av en pinscher skall man uppleva en elegant, rörlig hund med torra rena linjer. Ett rastypiskt drag, gemensamt för alla schnauzer/pinschervarianter, är den avvaktande hållningen gentemot främlingar. Det är inte en hund som reservationslöst och ögonblickligen accepterar vem som helst utan den vill själv bilda sig en uppfattning om personen. Detta får dock inte förväxlas med rädsla för främlingar.

HELHETSINTRYCK: Pinschern är kvadratisk, medelstor, släthårig och elegant med rena linjer. Den ger ett välproportionerat intryck men är ändå kraftig med väl fördelad muskulatur. Genom sitt korta, släta hårlag förefaller den elegantare än schnauzern. Den har ett jämnt temperament och är uppmärksam, godmodig, lekfull, tillgiven och omutligt vaksam utan att vara skällig, varför den är lätt att ha i en våning. Genom sina högt utvecklade sinnesorgan, klokhet, tillgänglighet, oräddhet, uthållighet och motståndskraft mot sjukdomar är pinschern också en utmärkt vakt- och sällskapshund.

Huvud: Huvudet skall vara kraftigt, långsträckt och med svagt markerad nackknöl. Huvudets längd förhåller sig till rygglängden som 1:2. Hjässan skall vara flat utan rynkor med lätt men tydligt stop. Kinderna skall vara muskulösa men får inte vara bulliga. Det djupa nospartiet skall sluta i en trubbig kil. Nosspegeln skall vara stor och svart, hos röda och bruna hundar i harmoni med pälsfärgen. Läpparna skall vara åtsmitande med mörkt pigment.

Ögon: Ögonen skall vara medelstora, ovala, mörka och framåtriktade. Undre ögonlocket skall sluta väl till. Bindhinnan får inte synas.

Öron: Öronen skall vara högt ansatta, liksidigt kuperade och burna upprättstående. Okuperade öron: Högt ansatta, V-formade, små ståndöron eller liksidigt, tätt liggande, övervikta.

ÖRONKUPERING FÖRBJUDEN I SVERIGE.

BETT: Saxbett, kraftigt och välslutande med rena, vita tänder. Hals: Halsen skall vara ädelt formad och kraftigt ansatt i skulderpartiet. Den får inte vara kort eller tjock. Nacken skall vara högt välvd. Torr hals.

Kropp: Bröstkorgen skall vara måttligt bred, flatrevbenad och oval i genomskärning. Bröstkorgen skall vara så djup att den når nedanför armbågen. Förbröstet skall vara väl utvecklat och markerat. Bröstlinjen faller lätt bakåt och övergår i den lätt uppdragna buklinjen. Ländpartiet skall vara kort, vilket gör att hunden verkar kompakt. Hela kroppslängden motsvarar ungefär mankhöjden. Ryggen skall vara kort och lätt sluttande. Den övre linjen skall inte vara rak utan skall ha en lätt, ädel böjning, som med början vid första ryggkotan går över ryggen och det lätt avrundade korset till svansansättningen.

FRAM- OCH BAKBEN: Skulderbladen skall vara snedställda, väl vinklade till överarmarna, flata men mycket muskulösa. Frambenen skall vara raka från alla sidor sett och armbågarna skall sluta tätt intill kroppen. Bakbenen skall vara välvinklade, mycket muskulösa och hasleden skall vara välvinklad.

TASSAR: Tassarna skall var korta, runda, slutna och ha väl välvda tår (kattfot). Trampdynorna skall vara hårda och klorna mörka.

SVANS:Svansen skall vara högt ansatt och bäras högt. Kuperas ungefär vid 3:e kotan.

FRÅN OCH MED DEN FÖRSTA JANUARI 1989 AR SVANSKUPERING FÖRBJUDEN I SVERIGE.

PÄLS: Pälsen skall vara kort och tät, slätt åtliggande, glänsande och utan kala fläckar.

FÄRG: Enfärgat brunt i olika nyanser till hjortröd. Tvåfärgade: Svarta med röda eller bruna tecken. Hos tvåfärgade hundar är det önskvärt med en tanfärg som är så djup och så avgränsad som möjligt. Tecken skall finnas: över ögonen, på strupen, på bröstet som två från varandra skilda trekanter, på frambenens nedre del och på tassarna. På bakbenens insidor och runt analöppningen. Inga andra färger är tillåtna.

RÖRELSER: I trav följer baktassarna framtassarnas spår.

MANKHÖJD: Mellan 45-50 cm.

FEL: Varje avvikelse från standarden är fel och felets art skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

TESTIKLAR:Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.
Grupptillhörighet: FCI, GRUPP2, sekt. 1, kc, working group.

Rasstandard ©

Allt om mellanpinscher finner du här.

German Pinscher bone bar line

Lakai German Pinschers Dropdown Menu


Home Site Map Lakai GPs Description Directory Photo Gallery Health
Articles & FAQs  Selecting GPs Training GPs Poems & Jokes Events & Shows Mail Lists Awards/Credits
Viewers at GermanPinschers.com Since 1997
Apple Computers
German Pinscher pawtrack line

This site is Copyrighted © 1997 by the webmaster and Lakai German Pinschers
Please read the "Copyright & Disclaimer" and policy for linking to this site.
Last modified on Sunday, 12 August, 2012

Dances with Wolves